SKP Ostrava

je volné občanské sdružení především policistů a zaměstnanců policie, ale také jejich rodinných příslušníků a přátel, které spojuje zájem o sportovní a rekreačněsportovní aktivity. SKP Ostrava je sdružen pod UNITOPem a má už více než 60 letou historii.

Unie tělovýchovných organizací Policie - UNITOP
má za úkol vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistů a zaměřovat se na masovou sportovní činnost policistů a pracovníků ministerstva vnitra a Policie ČR ve volném čase, ale také na činnosti jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů... Sdružuje Sportovní kluby Policie.

Oddíly SKP Ostrava
Podle zájmů a aktivit členů klubu vznikly pod Sportovním klubem Oddíly, které se soustřeďují na konkrétní sportovní činnost. V součastnosti zde sportuje 11 oddílů: Aikido, Judo, Asociace sport pro všechny, Lyžování, Odbor Rekreačních sportů, Potápěčský klub, Sportovní střelba, Kynologie, Turistika, Sebeobrana a Dětský atleticko-tenisový oddíl.

Tento web slouží k předání základních informací o sportobním klubu jako celku a především jako rozcestník našich oddílů, kteří vytváří aktuální obsah o své činnosti.

**********************************************************************************************************************

Zde je ke stažení přihláška člena SKP A4(2013) pro sjednocení přihlášek nových členů a evidenčních karet. Po vytištění vyplňte a předejte předsedovi svého oddílu. Za zpracování děkuji Zdeňku Švidrnochovi :-)

Adresa SKP Ostrava
Klub má sídlo a korespondenční adresu na Krajském ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje v Ostravě, ulice 30. dubna 24. E-mailové Kontakty na výbor klubu a vedoucí oddílu jsou zde

Ekonom SKP Ostrava
sídlí v Ostravě Zábřehu, Ruská 116, objekt OOP mapa