Historie SKP Ostrava

SKP Ostrava má bohatou minulost. Všechno začalo v roce 1952, kdy byla založena TJ Rudá hvězda Ostrava. Zakladatelům šlo především o sport, ačkoli název byl zvolen v duchu tehdejších časů. Při zrodu stály oddíly ZRTV, turistiky, ledního hokeje (tento oddíl hrál II. ligu) a gorodkáři. Po celou dobu existence sportovního klubu se střídaly velmi úspěšné období s těmi méně úspěšnými. Uveďme proto několik údajů, které nám pomohou zpřesnit obraz o začátcích...

Lze napočítat okolo 25 oddílů, popřípadě kroužků nejrůznějšího sportovního zaměření, z nynějšího pohledu i poněkud neobvyklých, jako jsou Gorodky nebo Rybářský kroužek. Většina oddílů pracovala a pracuje po celou dobu trvání sportovního klubu, například oddíl Turistiky, ZRTV-SPV, Sportovní střelba a oddíl Lyžování. Dlouhodobě aktivní oddíl byl také Fotbalový oddíl, který ukončil svou činnost v roce 2001. Oddíl Jachtingu vznikl až v roce 1975, ale od té doby je neustále aktivní, oddíl Juda zažíval vrcholnou éru v 70, až 80 letech minulého století a po osmileté přestávce navazuje na předešlé úspěchy. Oddíly, které ve své době znamenaly naprostou špičku byl Oddíl Motorismu a ještě dříve Oddíl vodního lyžování. Dlouhou dobu pracovaly také oddíly Volejbalu, Stolního tenisu, Ledního hokeje, Šachy, Softbal-basebal, oddíly TOM. Pět let pracoval také Tenisový oddíl. V letech 1986 až 1989 byly v našem klubu zařazeny také odbočky ÚSNV Ostrava a ÚSNV Heřmanice. Po roce 1990 vznikl postupně Odbor rekreačních sportů, Sportovní kynologie, AIKIDO, Dětský atleticko-tenisový oddíl a nejmladším oddílem je oddíl Sebeobrany.

V počátcích sportovních dění v Rudé hvězdě hrálo velikou roli nadšení jejích členů. Účast na celostátních spartakiádách, organizace nejrůznějších sportovních turnajů pro policisty. Podpora ze strany vedení policie (tehdejší Krajské správy SNB Ostrava) byly samozřejmostí. V sedmdesátých letech bylo v TJ Rudá hvězda Ostrava asi 1.200 členů. Některé oddíly, například ZRTV měly až 300 členů a další kolem 80 až 100 členů. Pořádaly se také významné mezinárodní akce, například v roce 1976 Mistrovství Evropy v terénní motocyklové soutěži ve Frýdlantu nad Odrou, v roce 1977 Spartakiáda bezpečnostních sborů tehdejších socialistických států ve sportovní gymnastice přímo v Ostravě. V měsíci dubnu se pravidelně po mnoho let v Komenského sadech za Novou radnicí pořádala obrovská sportovní akce s názvem "Běh vítězství". Závodili na ní vedle policistů také sportovci z širokého okolí a děti ostravských škol. Někdy závodilo i přes tisíc účastníků. Rudá hvězda se podílela na veškerých služebních přeborech od krajských až po celostátní. Na Vřesinské strži se od roku 1972 jezdily až čtyři celostátní motokrosové závody ročně, některé za účasti televizních kamer. Oblíbené byly dětské dny, které se konaly na hřišti TJ RH v Ostravě - Hulvákách nebo na Vřesinské strži. Několikrát byl uspořádán ples TJ RH v kulturním zařízení závodu Romo v Ostravě -Zábřehu a v sále restaurace Zlatý lev u Judistů v Ostravě - Pustkovci. Dělo se toho v minulých letech v našem sportovním klubu hodně...

V roce 1990 změnila TJ Rudá hvězda název i znak, změnil se i systém sportovní činnosti. Začalo období, které možná není pro policejní sport nejjednodušší. Díky obětavosti a vytrvalé práci členů sportovního klubu a výkonného výboru SKP Ostrava se daří pokračovat v činnosti a tradicích. V roce 2002 jsme slavili 50. výročí od založení Sportovního klubu Policie Ostrava, tehdejší Rudé Hvězdy Ostrava. V současné době máme 11 oddílů, jejich činnost a historie je prezentována dále v menu ODDÍLY. Každoročně se podílíme na celostátních Policejních mistrovstvích.