Kontakty na výkonný výbor a na předsedy oddílů


Členové výkonného výboru SKP Ostrava

předseda: Josef POLÁK
místopředseda: Roman FILO
tajemník: Petr OPRŠAL
ekonom klubu: Marta TENKOVÁ
členové výboru: Jana ŠVIDRNOCHOVÁ
Luděk KUBÍČEK
Petr KOZÁK
Kamil KOZÁK
Jiří VALENTA


Předsedové oddílů SKP Ostrava

Aikido Kamil KOZÁK
Judo Luděk KUBÍČEK
ASPV - Asociace Sport pro všechny Karel PÍKA
Lyžování František LUKÁŠ
ORS - Odbor rekreačních sportů Martin ADÁMEK
Potápěčský klub ABBYS Jiří VALENTA
Sportovní střelba Josef POLÁK
Kynologie Petr KOZÁK
Turistika Zdeněk MUSTAR
DATO - Dětský atleticko tenisový oddíl Roman FILO
Sebeobrana David PASTOREK